ស៊េរីឧបករណ៍ពង្រីកថាមពល

ស៊េរីឧបករណ៍ពង្រីកថាមពល

  • ម៉ូឌុល S -Band Duplex 10W Power Amplifier

    ម៉ូឌុល S -Band Duplex 10W Power Amplifier

    ផលិតផលមានលំយោលក្នុងតំបន់ ការលាយប្រេកង់ តម្រងប្តូរ ការបញ្ចូលថាមពល ជួរប្រេកង់សញ្ញា IF 10W ការបញ្ចូល IF អត្រាថាមពលសញ្ញា amplification និង duplexing នៃផ្នែកជាច្រើន មុខងារគឺទៅសញ្ញា IF ពីម៉ូឌុលម៉ូឌុលឌីជីថលត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីប្រេកង់ និងការពង្រីក វាត្រូវបានបញ្ចេញដោយ duplexer ហើយ duplexer ក្នុងពេលដំណាលគ្នាទទួលសញ្ញាទំនាក់ទំនងឥតខ្សែពីអង់តែន។

    ទិន្នផលទ្វេ។