ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាសកល

ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាសកល

 • ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាសកល

  ចលនាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាសកល

  ដោយផ្អែកលើ Broad micro/ Arrow គុណភាពបង្ហាញ 384 × 288 / 640 × 512

  រូបភាពច្បាស់កម្រិតទាប NETD និង MRTD (MRTD: 200mK ~ 450mK)

  ទទួលយកដំណើរការរូបភាពសម្របខ្លួនតាមទិដ្ឋភាព និងក្បួនដោះស្រាយការកែលម្អលម្អិត ភាពធន់នឹងបរិស្ថានខ្លាំង

  (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប ធន់នឹងផលប៉ះពាល់)

  ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើសម្បូរបែប (តំណភ្ជាប់កាមេរ៉ា BT656 Lvds ។ល។)