ចលនាគោលដៅ

ចលនាគោលដៅ

  • ចលនាគោលដៅ

    ចលនាគោលដៅ

    សូចនាករបច្ចេកទេស ប្រភេទធាតុ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន ម៉ូដែល IFR-H90-384×288/640×512 IFR-H100-640×512 ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Uncooled Infrared Focal Plane Detector Uncooled Infrared Focal Plane Detector Resolution 384×288/640×511 17µm/25µm 12µm NETD ≤60mK@25℃,F#1.0 ≤50mk របៀបរូបភាព ស្វ័យប្រវត្តិ/ដោយដៃ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ/ដោយដៃ MRTD ≤240mk ≤400mk Polarity Black hot/White hot Black hot/White hot output format image PAL...