ស៊េរីសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ

ស៊េរីសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ

  • S Band Balanced Field Amplifier

    S Band Balanced Field Amplifier

    ទទួលយកការរចនារចនាសម្ព័ន្ធសៀគ្វីដែលមានតុល្យភាព ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាពរលកល្អ ផ្ទៃម៉ោនស្តង់ដារ SM-23 ករណី បរិមាណតូច និងអាចហូរបាន។

    ការរួមបញ្ចូលខ្ពស់ ទំហំតូច;ការកើនឡើងខ្ពស់, រលកឈរល្អ, សំលេងរំខានទាប;ដំណាក់កាលល្អ និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃទំហំ។