ស៊េរីម៉ូឌុលសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ

ស៊េរីម៉ូឌុលសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ

  • ម៉ូឌុល amplifier limiting Ku -band

    ម៉ូឌុល amplifier limiting Ku -band

    ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យគឺសម្រាប់មូលដ្ឋាននៃអង្គភាពយោធា តម្លៃធម្មតា ការកំណត់របៀប amplifier សំលេងរំខានទាបដែលផ្តល់ដោយឆានែលទទួលនៃប្លុករ៉ាដា ផលិតផលដឹងពី ignal តូចនៅក្នុង Ku frequency b និង low-noise amplification and large- មុខងារកំណត់សញ្ញា។

    សំលេងរំខានទាប;អំណាចប្រឆាំងនឹងការដុតខ្ពស់;ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប;ការរចនាបិទជិត។